Ett av mina favoritbibelord är det från Matteusevangeliets elfte kapitel:

”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt.” (Matt 11:28-30)

Uppmaningarna som Jesus ger, ”kom” och ”följ mig”, är ofta återkommande i Nya testamentet. Jesus uppmanar alla människor att komma till Honom och att följa Honom. I ovanstående bibelord pekar Han ut en viss sorts människor: ”alla ni som arbetar och är tyngda av bördor”. Han talar till människor i dåtidens samhälle som försökte leva efter lagar som var omöjliga att följa. Små människor som försökte göra så gott de kunde men som hade det svårt med det mesta. Sådana som andra inte ville veta av. Kvinnor, barn och andra människor som ansågs tillhöra samhällets botten och som inte hade något värde i den världen. De hade alla tunga ok att bära och Jesus ville hjälpa dem från dessa ok.

Jag tror att just i denna dag är vi många som känner oss tyngda av bördor. Vi är oroliga för allt som händer; att nära och kära ska bli sjuka och ryckas ifrån oss alldeles för tidigt; att ekonomin i vår värld ska krascha; att vi ska behöva gå från hus och hem för att vi har alldeles för stora lån att betala av på. Det finns mycket att oroa sig för. Kriser av alla slag som vi aldrig har mött tidigare.

Jesus lovar något stort i bibeltexten ovan. Om vi kommer till Honom ska Han ge oss vila. Många av oss tror att man får ett tungt ok att bära om man låter Jesus komma in i hjärtat och börjar gå med Honom. Man har hört att man måste vara si eller så när man är en kristen, men lyssna till orden som Jesus säger. Vi ska ta på oss Hans ok och lära av Honom för att Han är mild och ödmjuk i hjärtat. Det är då vi kan finna ro för våra själar. Det beror inte på dig eller mig. Vi får ta emot Honom hurdana vi än har varit i våra liv. Han vill hjälpa oss till ett nytt liv med Honom, i innerlig glädje och kärlek.

Jesus ger så otroligt mycket mer än vad vi kan förstå. Han kan ge en frid i våra hjärtan som man inte kan hitta någon annanstans här i världen. Han räddar oss kanske inte från alla svårigheter och sorger men Han är alltid med oss. Har vi en gång bett Honom komma in i våra hjärtan så finns Han alltid där. Han följer oss igenom allt. Är allting ljust och glatt så är Han där. Är allting mörkt och svårt så är Han också där.

Mitt ok är milt och min börda är lätt slutar bibelordet ovan. Idag vill Jesus ge dig tröst mitt i din stund, hur den än är. Han räcker dig sin hand och vill ta dig med sig. Om du känner att du sitter i en svart grop där omständigheter av olika slag har satt dig, så vill Han ta dig därifrån.

Ta emot Hans hand! Luta ditt huvud mot Hans axel! Han vill inget hellre än att trösta dig idag. Han vill tala om för dig att Han längtat efter dig alltid och sett allt du har gått igenom. Han vill trösta. Låt Honom göra det.

Guds rika välsignelse

Anneli

0 kommentarer

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Previous reading
Info angående kyrkans verksamhet
Next reading
Tankar från isoleringen