Själavård

Ibland säger man att livet aldrig varit så svårt att leva som det är idag. Det är märkligt eftersom de flesta av oss här i Sverige har allt vi behöver för att leva bekväma liv. Vi har mat på bordet varje dag, vi omger oss med teknik för att leva så bekvämt som möjligt. Vi behöver inte fly från krig, naturkatastrofer eller annat som gör att människor måste lämna sina hem. Men ändå kan livet kännas tomt och meningslöst. Ibland ställs vi inför existentiella frågor som är svåra att ta sig igenom på egen hand. Kanske behöver vi bearbeta något jobbigt från vår barndom. Eller så behöver vi bara någon att prata med en stund. Någon som kan se på problemen från ett annat utgångsläge.

Då kan du komma till oss. Pastorn har absolut tystnadsplikt vilket innebär att hon enligt lag inte får röja något av det som hon får veta under själavårdssamtalet.

Det finns dessutom en grupp som utöver pastorn är ansvariga för själavården i församlingen.

Skulle vi anse att ditt problem kräver professionell hjälp så kan vi vara med och förmedla den.

Välkommen att höra av dig!