Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt 28:19-20)

Jesus befallde sin lärjungar att göra Honom känd här i världen. Både långt borta, på andra sidan jordklotet, och nära, på andra sidan gatan. Denna befallning gäller för alla kristna i alla tider, också oss här i Hokbygden. Därför stöder vi

Uppdrag Sydsudan

Filip Lidström och Magdalena Waern från församlingen Arken i Värnamo

BEHOV OCH VISION

Sudan Pentecostal Church, SPC, är en pingströrelse som omfattar ca en halv miljon människor. Det är en rörelse som står inför stora utmaningar på många olika nivåer. Människor vinns för Jesus i snabbare takt än vad samfundet
hinner träna ledare. Analfabetism och det faktum att alla inte har bibeln på sitt eget språk gör att villoläror snabbt uppstår när människor inte kan pröva det som predikas mot Guds ord. Motsättningar mellan folkgrupper och trauman
från kriget gör ibland församlingsgemenskapen komplicerad. Eftersom flertalet av rörelsens medlemmar inte förvärvsarbetar är det också svårt att skapa en ekonomi där pastorer kan avlönas eller större satsningar och projekt
organiseras. Rörelsen har en vision att nå sitt eget land med evangeliet och utbreda Guds rike, men kämpar med knappa resurser. De har identifierat behov av bibelundervisning, ledarträning, freds- och försoningsarbete samt administration och inkomstbringande verksamhet.

UPPDRAG

Som missionärer är vårt mål att kunna bistå de inhemska församlingarna i deras vision att nå människor med budskapet om Jesus. Tillsammans med rörelsen arbeta för att dess församlingar ska bli den kraft i samhället som Guds
församling är kallad till att vara. I enlighet med missionsbefallningen vill vi arbeta för att människor ska vara rotade i Guds ord och kunna omsätta sin tro till efterföljelse i vardagslivet. Bibeln talar dock om både ande, själ och kropp.
Därför vill vi också jobba tillsammans med de lokala församlingarna för att hjälpa hela människan, att ge enskilda och grupper verktyg att resa sig ur fattigdom och påverka sitt sammanhang till det bättre. Vi vill jobba för att utrusta de troende och att nå utanför kyrkans murar med både förkunnelse och sociala insatser. Sydsudans pingströrelse har identifierat behov av insatser inom flera områden.

Inom följande områden ser vi att vi kan bidra:
• Att vara en resurs för de lokala församlingarna i Juba, där vi kommer ha vår bas, men också vid behov på andra platser runt om i landet.
• Bistå med kunskap och praktisk hjälp i SPC:s och lokala församlingars ekonomi och administration.
• Kapacitetsbygge: att arbeta för att göra SPC till en betrodd samarbetspartner för hjälporganisationer och hitta vägar att genomföra projekt med stöd av dessa, förslagsvis genomföra kurser i ekonomi etc.
• Bibelundervisning och ledarträning i de olika verksamheter som församlingen i och utanför Juba bedriver. Detta för att motarbeta de villoläror kring frälsning, helande, äktenskap, ockultism och framgångsteologi som florerar i landet.
• Stötta de inhemska ledare som ansvarar för IBRAS redan pågående arbete i landet.

• Hjälpa SPC och enskilda individer att starta små företagsverksamheter. Träna människor i både affärstänkande och förvaltarskap enligt bibeln.
• Praktiskt arbete med byggnationer, reparationer mm.
• Undervisning och arbete kring trauma, psykisk ohälsa och själavård för exempelvis pastorer, barn-och ungdomsledare och människor med själavårdande funktioner i församlingen.