Vårt framtidshopp

I helgen firar vi allhelgonahelg. Det är tiden vi ska tänka på och hedra dem som har gått före. För snart två år sedan fick mamma sluta sina dagar här på jorden. Söndagens bibeltext som du kan läsa här nedan påminner om hoppet jag har att vi ska få mötas igen. Men också om hoppet för alla dem jag har i mitt liv här och nu. Jag påminns om att jag aldrig ska sluta be för dem, för det är aldrig försent att komma tillbaka till sin barnatro. Gud längtar efter alla sina barn.

Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort.  Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig.  Och detta är hans vilja som har sänt mig: att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen.  Ja, detta är min Fars vilja: att var och en som ser Sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen.” (Joh 6:37-40)

Texten påminner också om hur min väg till Jesus var. Jag var vad man brukar kalla Guds barnbarn. Det innebär att jag var med i kyrkan under hela min barndom, lyssnade till predikan och sånger som sjöngs. Jag kallade mig själv för kristen, men när jag blev så stor att jag kunde bestämma själv ville jag inte längre. Mamma försökte enträget att få mig på andra tankar men inget kunde rubba mig. Under de 25 år jag var borta från Jesus levde mamma med hoppet om att bibelordet ovan stämmer, också för mig som valt en annan väg. Det var ord som hon litade på. Ord som hon i sin bön påminde Gud om och som gjorde att hon aldrig tvivlade.

Orden visade sig vara sanna. Plötsligt en dag kom Jesus till mig och påminde om sin existens så att det blev omöjligt för mig att inte tro. Han tänkte inte på allt jag hade gjort fel utan visade i stället att Han fortfarande stod kvar och väntade med sin förlåtelse. Jag hade lämnat Gud, men Han hade inte lämnat mig.

Guds vilja är att inte någon enda av oss ska gå förlorad. Han vill att alla ska uppstå på yttersta dagen. Han letar inte efter de fel vi gör så att distans kan skapas. I stället gjorde Gud allt för att vi skulle komma nära. Han blev till människa genom sin Son Jesus Kristus och offrade sig själv för att vi skulle få förlåtelse. Så att vi kan bli Hans barn fullt ut.

Gud är helt och hållet god. Det är vi människor som sätter gränser. Det är vi som säger att vi eller andra inte är tillräckligt goda. Och på sätt och vis har vi rätt. Vi är inte tillräckligt goda. Vi duger inte. Han dog för oss för att Han vill ha oss ändå, och därför duger vi.

Vilken tröst för våra liv. För oss föräldrar som ber för våra barn, för oss medmänniskor som ber för nära och kära. Gud vill att alla ska vända om och komma till Honom. Och Han ser till vars och ens hjärta. Gud vet vad du har gått igenom och varför du har svårt att tro. Jesus var med den där gången när människor sårade dig så pass att du inte längre kan tro. Han vill hela såren som uppstod så att du på nytt kan säga ja till Honom. Du får vända om och gå åt det håll Han vill. Sedan går Han med dig i glädje och i sorg. Han leder med varsam hand hela vägen hem till Gud. Där som vi hör hemma. Det som är vårt evighetshopp.