Bön för Ukraina

Gode Gud

Idag kommer vi till dig med våra böner. Vi kan inte göra annat än att be till Dig, himmelske Fader. Du som alltid står fast, som är vår trygghet och styrka, som ser och vet allt, och som också finns kvar i de svåraste stunderna.

Vi ber nu för situationen i Ukraina

     För alla människor som lever och bor där.

     För dem som inte lyckats fly till säkerhet och som måste söka skydd i källare och tunnelbanor från bomber och beskjutning. För sjuka, gamla, havande och andra som måste stanna kvar mitt i det farligaste.

Vi ber för alla dem som idag är på flykt. Att de ska få hjälp där de befinner sig nu och inte råka ut för annat ont.

     För männen som stannat kvar för att försvara landet.

     För kvinnorna och de äldre som ska ta hand om de sina och försöka lugna och stärka.

     För barnen som inte vågar och kan se in i framtiden.

Vi ber om värme, mat, vatten och skydd för dem som behöver.

Vi ber för de skadade och traumatiserade.

     För dem som arbetar på sjukhus och vårdinrättningar och andra viktiga samhälleliga funktioner.

Vi ber för naturen i krigsområdena, för vattendrag och sjöar, för åkrar, ängar, skogar, berg och dalar.

Vi ber för alla dem som måste strida. Som måste döda andra utan att vilja.

Vi ber för demokrati

Vi ber om vishet och klokskap för dem som bestämmer och ska försöka hjälpa i denna svåra situation.

Vi ber för alla överallt som är oroliga idag. Som är rädda att kriget ska sprida sig ut över världen och inte hitta något slut.

Vi ber för fred, för försoning och förnuft.

Vi ber emot hat och hämndlust

Vi ber; Herre förbarma dig.

Himmelske Fader. Vi ber om fred.

I Jesu namn

Amen