Med Jesus i centrum och i kraft av den helige Ande vill vi vara en församling

… nära Guds hjärta

 • där Guds ord hålls högt
 • där bönen alltid är närvarande
 • där lärjungaskapet växer
 • där den helige Andes gåvor får utrymme.

… nära varandra

 • där vi har omsorg om varandra
 • där vi lever i förlåtelse och kärlek till varandra
 • där gemenskap är viktig.

… som betyder något i samhället

 • med en välkomnande attityd
 • där vi målmedvetet vänder oss utåt
 • där vi visar barmhärtighet.

… i och för världen

 • där vi stöder mission.