Under många år har frikyrkoförsamlingarna i Hok och Svenarum talat om att gå samman till en församling. Av olika anledningar har planerna alltid runnit ut i sanden. Ända tills i mars 2018, då Hokbygdens frikyrkoförsamling bildades. Sedan dess är vi en församling bestående av gamla Pingstförsamlingen i Hok och Hagafors-Hoks Alliansförsamling. Vi är dubbelanslutna till Pingst fria församlingar i samverkan och Svenska Alliansmissionen.

Branden

Under år 2015 förde församlingarna i Hokbygden samtal kring framtiden. Man hade sedan tidigare beslutat att kalla en gemensam pastor. 

I samtalen bestämdes att man skulle hålla missionshuset i Hok stängt under vintern 2015-16 och bedriva verksamheten i Pingstkyrkan, bl.a. för att slippa värma upp två kyrkolokaler.

Söndagen den första november var Missionshuset stängt inför vintern och den första gemensamma gudstjänsten hölls i Pingstkyrkan. Efter sång, bön och predikan gick församlingen ner i källaren för att fortsätta gemenskapen vid kaffebordet. Efter en stund kom några av barnen och ropade att kyrksalen var full med rök. Hela församlingen lyckades ta sig ut, men kunde inte göra annat än att stå och se på hur lågorna sträckte sig höga mot himlen. Lågor som totalförstörde den gamla Pingstkyrkan.

Det var inte Gud som tände på kyrkan men Han kan använda dåliga saker, t.ex. en utbrunnen kyrka, till något gott.

Pingstförsamlingen i Hok började snart planera för en ny kyrka där den gamla legat, men man insåg att projektet var för stort för att genomföras av bara dem. Ett så stort byggprojekt kräver sina arbetare och därför satte planerna på att de två församlingarna skulle bli en igång igen, nu på allvar. Samtidigt som den nya kyrkan tog form planerades också för sammangåendet mellan församlingarna och bara två veckor efter invigningen i februari 2018, gick man samman till en, Hokbygdens frikyrkoförsamling.

Brokyrkan blev namnet på den färdiga kyrkan. Bron mitt i Hok var det som först väckte namnidén. Men namnet Brokyrkan pekar också på så mycket mer. Kyrkan vill vara en bro mellan församlingar, människor och sammanhang. 

Vi vill vara Kyrkan mitt i byn. En bro mellan det vanliga och det himmelska, mellan oss små människor och Jesus. En plats där vem som helst kan känna sig hemma och välkommen. En och samma församling som tillhör Guds världsvida kyrka.

Äldre historik