På söndagar träffas vi i Brokyrkan kl. 10.00 för att fira gudstjänst tillsammans. Någon gång ibland hålls gudstjänsten kl 18.00 på lördags- eller söndagseftermiddagen i stället. Håll utkik i programbladet och i vår kalender efter hur det ser ut nu på söndag.

Att fira gudstjänst innebär precis det ordet säger: Vi utför tjänst inför Gud. Gud som har skapat oss. Gud som älskar oss. Gud som blev till människa genom sin Son Jesus Kristus. Som kom hit till jorden för att vi skulle lära känna Honom. Men inte nog med det. Gud som genom Jesus tog alla våra synder, vår smärta, vår sjukdom, all skuld och skam på sig och dog för oss på Golgata. Genom sin död övervann Han just döden och uppstod igen på tredje dagen, för att också vi ska få evigt liv.

Jesus gav oss också ett nytt bud när Han vandrade med sina lärjungar här på jorden; att älska varandra. Några dagar innan Han dog på korset höll Han en måltid med sina vänner. Det var då Han bjöd på den första nattvarden; den måltid som vi fortsätter att dela under vissa gudstjänster, för att ha gemenskap med både Honom och alla kristna i vår värld. Men först tvättade Jesus sina vänners fötter. Också att tvätta varandras fötter ingår i gudstjänsten. Idag gör vi det mer på ett symboliskt sätt, genom att vi bryr oss om varandra, ber för och ser varandra. På så sätt gör vi också tjänst för Gud.

Aldrig någonsin kan vi återgälda det Gud gjort för oss, det är inte heller meningen att vi ska göra. Men Han skapade oss för att vi skulle umgås med Honom. Det är det Han vill. Att träffa oss, att få beröra oss, att få möjlighet att svara på våra böner. Det kan Han göra när vi samlas och firar Honom en dag i veckan, på Hans dag, uppståndelsedagen som vi firar varje vecka; på söndagen.

Vad händer under gudstjänsten?

På gudstjänsten sjunger vi och spelar tillsammans. Kanske sjunger någon framifrån scenen. Vi delar ordet, lyssnar till någon slags förkunnelse och delar kanske med oss av hur vi själva mött Gud under veckan som gått. Vi ber för och med varandra och låter den Helige Ande leda oss. Allt för att tjäna Gud. Genom detta gör vi Hans vilja. I detta stärks gemenskapen till varandra och till Honom som har skapat oss.

Och i centrum finns alltid Jesus. Vår Frälsare och Kung.

Låter det underligt? Ja, lite tokiga är vi allt, vi kristna! Men det beror på tacksamheten vi känner för allt det som Gud låter oss uppleva. Är du nyfiken? Dörren in i kyrkan är alltid öppen!

Välkommen att fira gudstjänst tillsammans med oss!