Be, så ska ni få. Sök, så ska ni finna. Knacka på och dörren ska öppnas. För den som ber, han får, och den som söker, han finner. Och för var och en som knackar på ska dörren öppnas. (Matt 7:7-8, nuBibeln)

Detta löfte gav Jesus i slutet av Bergspredikan (Matt kap 5-7). Att be är en central del i en kristen människas liv. Man kan be i sin ensamhet, men när man ber tillsammans med andra stärker det gemenskapen, både med det himmelska och med varandra. Därför samlas vi till bönemöten i Brokyrkan.

Torsdagar kl. 19.00 har vi vad vi kallar för Bön och bibel. Denna samling startar vi med ett kort bibelstudium att samla tankarna kring innan vi börjar be för kvällens böneämnen. Också här finns möjlighet att få personlig förbön. Vi har bön också de torsdagar då vi har alpha-kurs i kyrkan.

Har du ett böneämne, stort som smått, som du vill att vi tar upp på någon av bönesamlingarna, så kan du maila in det till pastorn@svenarum.nu

Välkommen!