Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. (Matt 7:7-8)

Detta löfte gav Jesus i slutet av Bergspredikan (Matt kap 5-7). Att be är en central del i en kristen människas liv. Man kan be i sin ensamhet, men när man ber tillsammans med andra stärker det gemenskapen, både med det himmelska och med varandra. Därför samlas vi till bönemöten i Brokyrkan.

Torsdagar kl. 19.00 har vi vad vi kallar för Bön och Bibel i Brokyrkan. Denna samling startar vi med ett kort bibelsamtal att samla tankarna kring innan vi börjar be för kvällens böneämnen. Vi sjunger enkla lovsånger tillsammans och prisar vår skapare i enhet med varandra. Här finns också möjlighet att få personlig förbön.

Har du ett böneämne, stort som smått, som du vill att vi tar upp på någon av bönesamlingarna, så kan du maila in det till pastorn@brokyrkan.net. 

Välkommen!