Svenarums SAU

är en lokalförening knuten till Svenarumskretsen (Hokbygdens frikyrkoförsamling och Hubbestads Alliansförsamling). Vi bedriver verksamhet för barn och ungdomar från 4 år och uppåt. Dessa verksamheter är Söndagsskola, mini-UV och UV-scout.

Kontaktperson: David Nordquist (ordförande) 070-954 41 30

Söndagsskolan

Söndagsskolan träffas varannan söndag i Brokyrkan, ojämna veckor mellan klockan 10 och 11.30..

Söndagsskolan är för barn från det år man fyller 4 och uppåt. Vi brukar vara med en stund i gudstjänsten för att sedan gå iväg till en egen samling. Där pratar vi om en bibelberättelse, sjunger, pysslar och leker vi. De äldre barnen i söndagsskolan brukar åka på barnkörläger en helg varje år. I söndagsskolan samlar vi in pengar till Nova Vida, ett skolprojekt i Moçambique. Våra missionärer Diane och Asante Manu hjälper oss att förmedla pengarna, vilka går till skolmaterial och mat till skolbarnen.

Kontaktperson: Jenny Rombo, 0703-78 82 23

Mini-UV (uppehåll tills vidare) och UV-scout

Vi i Svenarums UV-scoutkår träffas tisdagar jämn vecka i Brokyrkan, Hubbestads Missionshus eller någon annan plats i bygden enligt schema. Många av våra samlingar sker i patruller uppdelade efter ålder (från tvåan och uppåt). Som UV-scout blir man erbjuden att köpa en UV-scoutskjorta och den har vi alltid på oss vid våra träffar.

På våra kvällar lär vi oss om olika typer av scouting till exempel eldning och knopar. Vi pratar om hur man är en bra kompis och hur vi på bästa sätt kan ta hand om vår natur. Varje kväll har vi en liten andakt och ibland en bibelkväll. Vår förhoppning är att scouterna ska få lära känna Jesus. En gång per termin åker vi på hajk och på sommaren åker vi på en veckas scoutläger tillsammans med andra scoutkårer.

Välkomna med på våra UV-scoutkvällar. Kristus har segrat – vi kan segra!

Kontaktperson Mini-UV: Elisabeth Lagö 070-360 72 22

Kontaktperson UV: Johanna Nordquist 070-269 32 70

UV-scoutbönen

Gud min Fader du är nära
vart jag går så är du med.
Utav dig vill jag få lära
sanning, rättvisa och fred.
Tack för livet som du ger mig,
rymd och skogar, jord och hav.
Gör mig sådan du vill ha mig,
använd mig varenda dag. (av Margareta Melin)

UV-scoutlagen

  1. En UV-scout är stilla inför Guds ord och bönen.
  2. En UV-scout är till glädje och nytta för hem och samhälle.
  3. En UV-scout är aktsam om sin och andras egendom.
  4. En UV-scout är ärlig och håller löften.
  5. En UV-scout är en god kamrat och gör alltid sitt bästa.
  6. En UV-scout är djurvän och vårdar naturen.