Vet du vad vi är för folk som möts i Brokyrkan och vad gör vi där? I denna nya kyrka som syns väl och nästan blivit som ett landmärke för Hok, och fortfarande väntar på att bli helt färdig.

Är vi mest en samling människor som tycker religion är bra och trivsamt som fritidssysselsättning? Eller några tråkmånsar som tror på en bok med moraliska principer som visserligen är ganska bra men som mest är i vägen för min egen frihet?

Ja, förutfattade meningar finns det alltid på olika sätt oavsett vem vi är och i vilket sammanhang vi befinner oss. Men kan det finnas något av värde om man skrapar på ytan och vågar vara lite nyfiken på den man som format hela vår tideräkning, och är orsaken till alla våra kyrkor som varje söndag  fylls med lika många som besöker något sportevent?

Vi lever alla idag ett liv där kraven och möjligheterna både personligt och i utbildnings och arbetsliv är stora. Samtidigt som familjen helst ska hållas ihop, det så kallade livspusslet ska ha många bitar som ska passas in, vi ska tjäna så mycket pengar som möjligt för att kunna betala det där fina huset, fina bilen, den viktiga facebookanpassade utlandsresan osv….. Vart är vi på väg? Blir vi fria och lyckliga? Är livet verkligen inte mer än några slumpvis utslängda år och att människosläktet ska leva vidare?

Världens händelser och katastrofer når oss i realtid och vi står frågande inför allt som händer. Helt plötsligt är också vi drabbade. Var har vi vår trygghet när det inte går som planerat?

Många i Sverige kallar sig fortfarande för kristna i den meningen att man är uppväxt i den kulturen.

Det betyder ofta inte mer än att man kanske är döpt och konfirmerad, sen har det ingen djupare betydelse. Många vet också väldigt lite om vad det egentligen innebär att vara en kristen på riktigt och vad det har för positiv inverkan på hela ens livssituation.

Vi i kyrkan har ofta varit dåliga på att dela med oss av vad vi tror på. Kanske av rädsla att bli missförstådd. Också du som lever ett liv där du ser kyrkan mest utifrån har säkert känt en osäkerhet inför vad vi i kyrkan står för och tror på.

Tillfälle att ta reda på det allt om kyrkan och den kristna tron är vid våra alphakurser. Alpha är en grundkurs i kristen tro, bestående av tio samlingar där vi efter en måltid, föredrag på film eller muntligt, samlas i smågrupper och förutsättningslöst samtalar kring kvällens ämne. Inga förkunskaper behövs, passar från ung vuxen och uppåt i åldrarna.

Håll utkik efter nästa kurs eller kontakta någon av oss för mer info.